پروژه نما و محوطه جناب قوی-اکبریان

پروژه نما و محوطه جناب قوی-اکبریان

محل پروژهمشهد مقدس-وکیل آباد
متریالسنگ ترامیت سمیرم ممتاز
کار فرماحناب قوی-اکبریان
دسته بندینما و محوطه(نمای کلاسیک)

در این پروژه کارفرما نمایی با ابهت و سبکی خاص که در شان منطقه مورد نظر می باشد درخواست دارد طرحی که شکوه سبک کلاسیک رومی را هرچه بیشتر به نمایش بگذارد.علاقه کارفرما به فرم قوس و طاق در این سبک نمایش داده شود. در مورد سردر ورودی به دلیل دید مطلوبی که نسبت به خیابان و مقیاسی انسلنی دارد تاکید فراوان بر پرکار و مجلل بودن آن دارد.

راه حل ما

با توجه به تاکیدات و خواسته های کارفرما تلاش ما در این طرح برا این اساس بوده که با تقسیمات مناسب و تزیینات کامل و ترکیب طاق به ساختمان جلال و شکوه مدنظر را القا کنیم تقسیماتی که با ستون های پرکار ترکیب شده دید خوبی به ساختمان داده است .با عقب نشینی و بیرون زدگی های مناسب به فضا بعد دادیم تا بتوانیم حس بزرگی کار را بیش از پیش القا کنیم.

اشتراک گذاری: