انواع سبک های طراحی داخلی
22
فوریه

پروژه دکتر فروزانی

فضارا با تقسیمات مناسب پیش بردیم تا هماهنگی طرح با سبک مورد نظر بیش از پیش به نمایش بیاید،با جایگذاری سینک در قسمت پنجره تامین نور در فضا راتامین...

ادامه مطلب